ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΙΑ ή Μια κοινότατη ιστορία ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΙΑ ή Μια κοινότατη ιστορία