Ελευθερία Ντέλλα Γιώργος Φλωράκης

Γιώργος Φλωράκης

Ελευθερία Ντέλλα

Ο Γιώργος Φλωράκης στο Μικρό Πολυτεχνείο