Ελευθερία Ντέλλα Κατερίνα Μπάστα

Κατερίνα Μπάστα

Ελευθερία Ντέλλα

Η Κατερίνα Μπάστα στο Μικρό Πολυτεχνείο