Κοραής Δαμάτης

Ο Κοραής Δαμάτης στο Μικρό Πολυτεχνείο

Ο Κοραής Δαμάτης στο Μικρό Πολυτεχνείο

Πρότυπο Εργαστήρι για Σωματικό Θεάτρο & Θέατρο Μάσκας