Αρχική Πρότυπο Εργαστήρι για Σωματικό Θέατρο & Θέατρο Μάσκας Πρότυπο Εργαστήρι για Σωματικό Θέατρο & Θέατρο Μάσκας

Πρότυπο Εργαστήρι για Σωματικό Θέατρο & Θέατρο Μάσκας

Ο Κοραής Δαμάτης στο Μικρό Πολυτεχνείο

Πρότυπο Εργαστήρι για Σωματικό Θέατρο & Θέατρο Μάσκας

Πρότυπο Εργαστήρι για Σωματικό Θεάτρο & Θέατρο Μάσκας

Νέα Εργαστήρια Τέχνης