Κωσταντίνος Γαλάνης Κωσταντίνος Γαλάνης

Κωσταντίνος Γαλάνης

Κωσταντίνος Γαλάνης

Ο Κωσταντίνος Γαλάνης στο Μικρό Πολυτεχνείο