Χρήστος Βασιλόπουλος Χρήστος Βασιλόπουλος

Χρήστος Βασιλόπουλος

Χρήστος Βασιλόπουλος

Ο Χρήστος Βασιλόπουλος στο Μικρό Πολυτεχνείο