Χριστίνα Οικονομίδου Δημήτρης Κανέλλος

Δημήτρης Κανέλλος

Η Χριστίνα Οικονομίδου στο Μικρό Πολυτεχνείο

ο Δημήτρης Κανέλλος στο Μικρό Πολυτεχνείο

Ειρήνη Χρυσοχέρη στο Μικρό Πολυτεχνείο
Η Φωτεινή Λαμπρίδη στο Μικρό Πολυτεχνείο