Χριστίνα Οικονομίδου Κώστας Χατζόπουλος

Κώστας Χατζόπουλος

Η Χριστίνα Οικονομίδου στο Μικρό Πολυτεχνείο

Ο Κώστας Χατζόπουλος στο Μικρό Πολυτεχνείο

Ο Γιώργος Λυντζέρης στο Μικρό Πολυτεχνείο