Μια συναυλία για να αποχαιρετίσουμε το 2010 @χώρος τέχνης ασωμάτων.