Άμεσες Ενάρξεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

Σεμινάρια Θεάτρου & Φωτογραφίας
στην Αμοργό 19 – 22 & 22 – 30 Ιουλίου.

Εξασφάλισε την συμμετοχή σου!

Summer School με σεμινάρια Φωτογραφίας - Θεατρικής Γραφής - Ταϊ Τσι & Υποκριτικής