3

Σεμινάρια Τέχνης

Νέα Εργαστήρια Τέχνης

Εργαστήριo Ζωγραφικής “Σπουδή στο Λάδι”

Τμήμα ελαφρά Προχωρημένων στο Χρώμα Το Εργαστήριο “Σπουδή στο Λάδι” λειτουργεί αυτοτελώς για νέους εικαστικούς ή αποτελεί έναν εξελικτικό κύκλο του Εργαστηρίου Ζωγραφικής Αρχαρίων “Σπουδή...