Μικρό Μουσικό Σχολείο Σεπτέμβριος 2016

Το επιτυχημένο σεμινάριο της Στιχουργικής του Μικρού Πολυτεχνείου οργανώνει φέτος το "Μικρό Μουσικό Σχολείο 2016-2017". Με 5 τουλάχιστον μεγάλα τμήματα εργαστηριακά Αρχαρίων και Προχωρημένων στο Στίχο και...