Πόλυ Πούλιου

Η Χριστίνα Οικονομίδου στο Μικρό Πολυτεχνείο

Η Πόλυ Πούλιου στο Μικρό Πολυτεχνείο

Η Χριστίνα Οικονομίδου στο Μικρό Πολυτεχνείο
Η Αντέλα Μέρμηγκα στο Μικρό Πολυτεχνείο

Νέα Εργαστήρια Τέχνης