Ελισσάβετ Καρατζόλη

Η Ελισσάβετ Καρατζόλη στο Μικρό Πολυτεχνείο

Σεμινάριο Φωνητική και Ερμηνεία για Τραγούδι στο Μικρό Πολυτεχνείο