Φωνητική & Ερμηνεία για το Τραγούδι Φωνητική και Ερμηνεία για Τραγούδι

Φωνητική και Ερμηνεία για Τραγούδι

Σεμινάριο Φωνητική και Ερμηνεία για Τραγούδι στο Μικρό Πολυτεχνείο

Η Ελισσάβετ Καρατζόλη στο Μικρό Πολυτεχνείο