Αρχική Ιφιγένεια Κυπραίου Ιφιγένεια Κυπραίου

Ιφιγένεια Κυπραίου

Ιφιγένεια Κυπραίου

Η Ιφιγένεια Κυπραίου στο Μικρό Πολυτεχνείο

Νέα Εργαστήρια Τέχνης