Βιωματικό Θέατρο

Βιωματικό Θέατρο

Μια εσωτερική διαδικασία, με την βοήθεια του θεάτρου και της τέχνης ώστε να αναγνωρίσουμε και να αγαπήσουμε βαθύτερα τον εαυτό μας μέσα από τον λόγο, την φωνή και την σκέψη, τον αυτοσχεδιασμό, την επινόηση, την σωματική έκφραση και την φαντασία.