Λόγος & Εικόνα

Σεμινάρια Τέχνης στην Αθήνα

WORKSHOP για «προχωρημένους» συμμετέχοντες. Συνδυαστικός  κύκλος σεμιναρίων, εικόνας – λόγου  που ολοκληρώνεται σε 22 συναντήσεις. Οι 10 από αυτές αφορούν στη  φωτογραφία, οι άλλες 10 αφορούν στη γραφή, ενώ 2 συναντήσεις, η πρώτη και η τελευταία είναι κοινές και για τις δύο ομάδες.

Συντονιστές: Βουλγαράκης Γιάννης και Φράγκος  Μάρκος. Πέμπτη 21:00 – 23:30

Διαδικασία:
Στην πρώτη  συνάντηση δίνεται το brief στις δύο ομάδες από τους δύο εισηγητές σχετικά με το θέμα του σεμιναρίου. Κάθε συμμετέχοντας από την ομάδα φωτογραφίας πρέπει να φέρει στην επόμενη συνάντηση, 2 φωτογραφίες που έχουν να κάνουν με το θέμα «Μοναξιά – Συντροφικότητα» μέσα στη δεκαετία που μας πέρασε (2000 – 2009).
Αυτά τα ζευγάρια φωτογραφιών θα δοθούν σε καθένα από τους συμμετέχοντες της ομάδας γραφής.  Αυτοί με την σειρά τους θα παραδώσουν από ένα κείμενο, εμπνευσμένο από το ζευγάρι φωτογραφίας. Μετά ο ίδιος φωτογράφος, παίρνει το κείμενο και δημιουργεί βασισμένος σε αυτό άλλες δύο φωτο κ.ο.κ.
Ο ι 5 πρώτες συναντήσεις αφορούν στην δεκαετία που πέρασε και οι 5 τελευταίες αφορούν  στη χρονιά του 2010, πάντα με θέμα τη «Μοναξιά – Συντροφικότητα».
Στην 22η (κοινή) συνάντηση θα επιλεχθούν δύο ζεύγη φωτογραφιών από τον κάθε φωτογράφο (ένα ζεύγος από την πρώτη δεκαετία των 00’ς και ένα από το 2010) και αντίστοιχα δύο κείμενα από τον κάθε γραφιά (ένα από τα 00’ς και άλλο ένα από το 2010).
Τα καλύτερα έργα θα εκτεθούν σε χώρο και χρόνο  που θα οργανωθεί κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.
Φυσικά κάθε φωτογράφος μπορεί να παρευρίσκεται στις συναντήσεις γραφής και το αντίστροφο.