Αρχική Εργαστήριο Συγγραφής Λογοτεχνικού Έργου Σεμινάρια Μικρό Πολυτεχνείο 2016

Σεμινάρια Μικρό Πολυτεχνείο 2016

masterclass project

Σεμινάρια Μικρό Πολυτεχνείο 2016

masterclass project
Μαθήματα Συγγραφής στην Αθήνα

Νέα Εργαστήρια Τέχνης