Πόλλυ Πούλιου

Η Πόλυ Πούλιου στο Μικρό Πολυτεχνείο
Πόλυ Πούλιου

Η Πόλλυ Πούλιου έχει κάνει σπουδές σε κρατική σχολή αργυροχρυσοχοοίας, πρακτική εξάσκηση σε εργαστήρια (κος Σαλαλίδης ,κα Μητροπούλου), σπουδές σχεδίου και μικρογλυπτικής (κος Λαμπρινίδης, κα Κουγεμήτρου) διδασκαλία σε ΙΕΚ, 20ετης επαγγελματική παρουσία, συνεργασίες με μουσείο Μπενάκη, Αrtshop Αθηναίδος, επιλεγμένα μαγαζιά σε Αθήνα, Κύπρο και νησιά.