Γιάννης Βουλγαράκης

Σεμινάρια Φωτογραφίας

Ο Γιάννης Βουλγαράκης στο Μικρό Πολυτεχνείο

Σεμινάριο Φωτογραφίας Αρχαρίων με τον Γ Βουλγαράκη στο Μικρό Πολυτεχνείο

Νέα Εργαστήρια Τέχνης