Σκηνοθεσία & Φωτογραφία

Σεμινάρια Τέχνης στην Αθήνα
Οι σπουδαστές καλούνται σε αυτό τον κύκλο να αναλάβουν την διεκπεραίωση πέντε (5) διαφορετικών project από την θέση του σκηνοθέτη.
Τα project είναι σχεδιασμένα γύρω από την νοοτροπία κινηματογράφησης DIY (Do It Yourself) και την αναγκαιότητα του one man crew σε συνάρτηση με την δυνατότητα παραγωγής κάθε project. Ο κάθε σπουδαστής θα συνεργάζεται στα project του με δύο στο μέγιστο συμφοιτητές του, έναν οπερατέρ και έναν ηχολήπτη εάν κρίνεται σκόπιμο.
Καθηγητές: Χρήστος Πυθαράς (Σκηνοθεσία)

Γιάννης Φώτου (Φωτογραφία)

Διάρκεια: 15 εβδομάδες / 19 μέρες / 3ώρες συναντήσεις.

Παράλληλα, θα παρακολουθεί τρίωρα μαθήματα φωτογραφίας ανά εβδομάδα για τις πρώτες οκτώ εβδομάδες με τον Διευθυντή Φωτογραφίας Γιάννη Φώτου δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις να αναγνωρίζει τον τρόπο φωτισμού σε μια ταινία αλλά και πώς να αναπαράγει το φως που έχει σχεδιάσει για τα δικά του project.

Επίσης, μέσα από τα μαθήματα φωτογραφίας θα αποκτήσει μις εκτενέστερη γνώση πάνω στην τεχνοτροπία κάμερας διαφορετικών format και φακών.

Από την 10η Εβδομάδα ο κάθε σπουδαστής αφιερώνεται στη συγγραφή του δικού του σεναρίου, και τα εξελίσσει με την συνδρομή σεναριακών tutorials από τον Χρήστο Πυθαρά, για το 5ο και τελευταίο project που θα έχει να σκηνοθετήσει.

Με το πέρας του σεμιναρίου, ο κάθε σπουδαστής θα έχει ένα showreel που θα περιλαμβάνει την σκηνοθεσία 5 project, εκτενή γνώση πάνω στο φωτισμό και στη φωτογραφία κινηματογράφου και τη συμμετοχή του σε άλλα project σαν οπερατέρ ή ηχολήπτης.

PROJECT

edit on camera

single shot

copy/paste a scene

commercial

screen writing and directing a short

 

Σε όλους τους μαθητές θα δοθεί το πρόγραμμα μοντάζ Premiere της Adobe.

Οι σπουδαστές που θα εγγραφούν στο σεμινάριο Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν το σεμινάριο σεναριογραφίας (3 Masterclass σεναριογραφίας στο σύνολο) από τους καθηγητές σεναρίου Π .Παγουλάτο (06/02) Τ. Κακουδάκη (20/02) και Κ.Χατζημιχαηλίδη (27/02).

 

Σχεδιασμός Σεμιναρίου

 

Προκαταρκτική Εβδομάδα

 

1η Μέρα (4 ώρες)

 

Τι είναι σκηνοθεσία.

 

Ποιος ο ρόλος του σκηνοθέτη σε όλα τα στάδια μιας παραγωγής.

 

Βασικοί συντελεστές στη παραγωγή μιας ταινίας και οι ρόλοι τους.

 

Θέαση και ανάλυση ταινιών.

 

1η Εβδομάδα

 

1η Μέρα

 

Μάθημα σκηνοθεσίας και ανάλυση 1ου project.

2η Εβδομάδα

 

2η Μέρα

 

1ο μάθημα Φωτογραφίας με τον Δ.Φωτογραφίας Γιάννη Φώτου.

 

3η Εβδομάδα

 

3η Μέρα

 

Παρουσίαση του 1ου project. Συζήτηση, ανάλυση και feedback.

 

4η Μέρα

 

Μάθημα σκηνοθεσίας και ανάλυση 2ου project.

4η Εβδομάδα

 

5η Μέρα

 

2ο μάθημα Φωτογραφίας με τον Δ.Φωτογραφίας Γιάννη Φώτου.

 

5η Εβδομάδα

 

6η Μέρα

 

Παρουσίαση του 2ου project. Συζήτηση, ανάλυση και feedback.

 

7η Μέρα

 

Μάθημα σκηνοθεσίας και ανάλυση 3ου project.

6η Εβδομάδα

 

8η Μέρα

 

3ο μάθημα Φωτογραφίας με τον Δ.Φωτογραφίας Γιάννη Φώτου.

 

7η Εβδομάδα

 

9η Μέρα

 

Παρουσίαση του 3ου project. Συζήτηση, ανάλυση και feedback.

 

10η Μέρα

 

Μάθημα σκηνοθεσίας και ανάλυση 4ου project.

8η Εβδομάδα

 

11η Μέρα

 

4ο μάθημα Φωτογραφίας με τον Δ.Φωτογραφίας Γιάννη Φώτου.

 

9η Εβδομάδα

 

12η Μέρα

 

Παρουσίαση του 4ου project. Συζήτηση, ανάλυση και feedback.

 

13η Μέρα

 

Μάθημα σκηνοθεσίας και ανάλυση 5ου project.

 

 

 

 

 

10η Εβδομάδα

 

14η Μέρα

 

Μάθημα σεναριογραφίας για το 5ο και final project.

 

15η Μέρα

 

Μάθημα σεναριογραφίας και εξέλιξης σεναρίου για το 5ο και final project.

 

11η Εβδομάδα.

 

16η Μέρα

 

Προ-παραγωγή για το 5ο και final project

 

12η Εβδομάδα.

 

17η Μέρα

 

Παραγωγή. για το 5ο και final project

 

13η Εβδομάδα.

 

18η Μέρα

 

Εβδομάδα Μοντάζ των final project.

 

14η Εβδομάδα.

 

19η Μέρα

Παρουσίαση του 5ου και final project.

Συζήτηση, ανάλυση και feedback

Θα οριστεί μια μέρα όπου θα δούμε τις δουλειές μας σε κινηματογράφο.