Εικονοληψία

Σεμινάρια Τέχνης στην Αθήνα

Η εικονοληψία προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο κινηματογράφησης και σχετίζεται ιδιαίτερα με την «ατμόσφαιρα» που θέλουμε να προσδώσουμε σε μία ταινία. Αυτός είναι και ο σκοπός ενός Διευθυντή Φωτογραφίας, να εμψυχώσει ένα σενάριο με μία συγκεκριμένη αισθητική ή αλλιώς ατμόσφαιρα.

Συντονιστής: Γιάννης Φώτου

Τα σεμινάρια της εικονοληψίας εντάσσονται γενικά στα σεμινάρια κινηματογράφου του Μικρού Πολυτεχνείου

Γενική περιγραφή μαθημάτων

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν 3 κύκλους μαθημάτων.

Ο πρώτος κύκλος αφορά τη στατική φωτογραφία μέσω θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, η οποία αποτελεί και την απαρχή της φωτογραφίας μιας κινηματογραφικής ταινίας.

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων και ο βασικότερος, αφορά πλέον τη δουλειά ενός Διευθυντή Φωτογραφίας κατά τη δημιουργία μιας ταινίας. Εστιάζει στο κάδρο, το φωτισμό και το χειρισμό μίας κάμερας όπως επίσης τη σχέση του Διευθυντή Φωτογραφίας με τους συνεργάτες του και ιδιαίτερα με το σκηνοθέτη. Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει θεωρία, αισθητική και πρακτική μίας κινηματογράφησης.

Στο τρίτο και τελευταίο κύκλο μαθημάτων πραγματοποιείται εφαρμογή των όσων έχουν διδαχθεί μέσω της δημιουργίας μιας ταινίας μικρού μήκους, σε συνεργασία πάντα με τα μαθήματα σεναρίου και σκηνοθεσίας.

Επίσης, στο πλαίσιο των μαθημάτων εικονοληψίας υπάρχουν καλεσμένοι Διευθυντές Φωτογραφίας από το χώρο της Διαφήμισης και του κινηματογράφου.

 

Διάρθρωση προγράμματος

1ος κύκλος μαθημάτων:

Θεωρία Στατικής Φωτογραφίας

Αισθητική Στατικής Φωτογραφίας

Πρακτική Στατικής Φωτογραφίας συμπεριλαμβανομένου ασκήσεων

 

2ος κύκλος μαθημάτων:

Θεωρία Κινηματογραφικής Φωτογραφίας

Αισθητική Κινηματογραφικής Φωτογραφίας

Πρακτική Κινηματογραφικής Φωτογραφίας

 

3ος κύκλος μαθημάτων:

Δημιουργία Ταινίας Μικρού Μήκους.