Φωνητική_ΚΑΡΑΤΖΟΛΗ

Μαθήματα Σεμινάρια Φωνητικής στο Μικρό Πολυτεχνείο

Σεμινάριο Φωνητική και Ερμηνεία για Τραγούδι στο Μικρό Πολυτεχνείο

Νέα Εργαστήρια Τέχνης